صفحه نخست دريافت دفترچه آزمون خريد کارت اعتباری آزمون نام نویسی در آزمون ویرایش نام نویسی دریافت کارت ورود به جلسه مشاهده کارنامه آزمون ارتباط با ما
 
  انتخاب آزمون برای ویرایش مشخصات  
  آزمونی که مایل به اصلاح مشخصات ثبت نامی خود در آن میباشید را انتخاب نمایید ، توجه داشته باشید که مسؤولیت ناشی از ثبت مشخصات نادرست متوجه خود شما می باشد.  
   
 
     
 
عنوان آزمونزمان شروع ویرایشزمان پایان ویرایش
آزمون ورودی دبیرستان ها و هنرستان های نمونه دولتی سال 1400-1399 شنبه 7 تير ماه 1399 ساعت 07:00 شنبه 7 تير ماه 1399 ساعت 22:00
 
     
 
 
 
Copyright © 2020 Amir Nemati All rights reserved