صفحه نخست دريافت دفترچه آزمون خريد کارت اعتباری آزمون نام نویسی در آزمون ویرایش نام نویسی دریافت کارت ورود به جلسه مشاهده کارنامه آزمون ارتباط با ما
 
  انتخاب آزمون برای مشاهده کارنامه  
آزمونی که مایل به مشاهده کارنامه خود می باشید را انتخاب نمایید .
   
 
     
 
عنوان آزمونزمان شروع مشاهدهزمان پایان مشاهده
آزمون ورودی دبیرستان ها و هنرستان های نمونه دولتی سال 1400-1399 جمعه 10 مرداد ماه 1399 ساعت 14:00 جمعه 31 مرداد ماه 1399 ساعت 23:59
 
     
 
 
 
Copyright © 2020 Amir Nemati All rights reserved