صفحه نخست دريافت دفترچه آزمون خريد کارت اعتباری آزمون نام نویسی در آزمون ویرایش نام نویسی دریافت کارت ورود به جلسه مشاهده کارنامه آزمون ارتباط با ما
 
عنواندانش آموزان شهرستان خنج
متن خبر

در جدول شماره 7 دفترچه راهنمای مدارس نمونه دولتی نام شهرستان خنج به عنوان شهر کمتر برخوردار قید نشده است در حالی که این شهرستان از مناطق کمتر برخودار می باشد لذا دانش آموزانی هم که در شهر خنج تحصیل می نمایند می توانند از مزایای خوابگاهی در مدارس نمونه دولتی استفاده نمایند.

 
 
Copyright © 2017 Amir Nemati All rights reserved