صفحه نخست دريافت دفترچه آزمون خريد کارت اعتباری آزمون نام نویسی در آزمون ویرایش نام نویسی دریافت کارت ورود به جلسه مشاهده کارنامه آزمون ارتباط با ما
 
عنواندریافت کارت ورود به جلسه آزمون
متن خبر برای پرداخت وجه و دریافت کارت ورود به جلسه از قسمت دریافت کارت آزمون اقدام نمایید.
پس از ورود با یکی از سه روش مشخص شده ، نخست وجه آزمون را پرداخت نمایید سپس نسبت به دریافت کارت آزمون اقدام نمایید.
 
 
Copyright © 2020 Amir Nemati All rights reserved